Algemene voorwaarden

 1. Door gebruik te maken van de services en van de site van autoleasecontract.nl, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals die hieronder zijn vernoemd. AutoLeaseContract is onderdeel van IMMR Media.
 2. Autoleasecontract kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wat voor schade dan ook, verband houdende met eventueel tijdelijk uitvallen van de website, niet werken van de software of zaken die anderszins gerelateerd zijn aan het functioneren van de website.
 3. Autoleasecontract behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te veranderen.
 4. Autoleasecontract is slechts een tussenpersoon. Derhalve kan autoleasecontract niet verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen die optreden bij de totstandkoming van het leasecontract. De onderhandelingen vinden plaats op eigen verantwoordelijkheid.
 5. Voordat een bezoeker een leaseauto op deze site aanbiedt, dient deze zichzelf ervan te vergewissen dat het aanbieden van deze leaseauto in overeenstemming is met het beleid van zijn/haar leasemaatschappij. Deze bezoeker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij toestemming heeft voor het plaatsen van de leaseauto ter overname.
 6. De koper van een advertentie zal alleen foto's uploaden waarvan hij/zij zelf de rechthebbende is. De koper van een advertentie zal AutoLeaseContract vrijwaren tegen elke rechtsvordering danwel aanspraak van derden vam inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom danwel enige andere recht van derden in de ruimste zin. De koper van een advertentie is jegens AutoLeaseContract gehouden tot vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) waartoe AutoLeaseContract  genoodzaakt wordt ten aanzien van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 7. Een plaatsing van een advertentie op AutoLeaseContract.nl biedt geen garantie op een succesvolle overdracht.
 8. De te ontvangen login gegevens na plaatsing van een advertentie zijn strikt persoonlijk en de koper van een advertentie is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van deze code.
 9. Autoleasecontract.nl behoudt zich het recht voor om ongepaste advertenties te verwijderen van de website.
 10. Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en verwijderen van advertenties indien deze niet meer actueel zijn. 
 11. Bezoekers die zich aanmelden voor de zoekopdracht worden opgenomen in de database. Met het plaatsen van een zoekopdracht geeft de bezoeker hiervoor toestemming. Dit heeft enkel als doel om de betreffende bezoekers te informeren wanneer een auto online komt waarin zij geïnteresseerd zijn per e-mail. Wanneer deze bezoekers geen e-mail meer willen ontvangen,  kunnen zij zich uitschrijven op dezelfde pagina. Het e-mail adres wordt dan uit de database verwijderd. De bezoeker is hiervoor zelf verantwoordelijk.
 12. Door het plaatsen van een advertentie stemt u in met directe levering van de dienst en ziet u daarmee af van het recht tot herroeping. Na de betaling wordt de advertentie direct online gezet en is de dienst volledig geleverd.
 13. Het is niet toegestaan om de reactiemogelijkheid bij advertenties te gebruiken voor reclame of anderszins commerciële boodschappen. Bij misbruik hiervan is de gebruiker een direct opeisbare boete van € 100 verschuldigd per overtreding.